REKLAMACJE

Reklamacje

1. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne lub wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu przez Klienta oraz przez naturalne zużycie.
2. Wszelkie roszczenia wynikające z gwarancji rozpatrywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi.
3. W przypadku umów zawieranych z klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z zamówieniem (umową).

4. Klient ma możliwość skorzystania z pomocy Instytucji Państwowych takich jak Rzecznik Praw Konsumenta oraz Inspekcja Handlowa w procesie dochodzenia praw z tytułu rękojmi i gwarancji

5. Zwrot środków nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od momentu zweryfikowania przesłanego towaru do zwrotu oraz pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. (W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji koszty odesłania towar zostaną zwrócone.)

6. Poniżej można pobrać protokół reklamacyjny